Illustraties - Crafting - Grafisch - Over Anna Naomi - Contact

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van Anna Naomi. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Gebruik van deze website
Hoewel Anna Naomi tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Anna Naomi expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Anna Naomi garandeert niet dat deze webtsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Intellectuele eigendomsrechten
Anna Naomi behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anna Naomi of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.


Disclaimer | Over Anna Naomi | Contact

facebook   instagram

© 2016 | Anna Naomi